Vi arbetar fortfarande med att åtgärda felet enligt nedanstående inlägg. Men så länge vill vi påminna om att det är dags att lufta av elementen inomhus. Detta kan nämnligen vara en bov till att elementen känns kalla. Speciellt i och med att de har stått tomma under tiden stambytet ägde rum. När de fylls på igen kan det bildas luft i elementen som gör att de inte värms upp ordentligt… Läs mer