Som vi tagit upp på årsstämman så har styrelsen beslutat att justera avgifterna i föreningen. Det finns flera skäl till detta men primärt rör det sig om att styrelsen 2016 plockade fram en helt ny och uppdaterad underhållsplan för fastigheten som täcker de nästkommande 40 åren. Detta har varit ett viktigt arbete och på så sätt har vi enkelt kunnat visualisera vad vi har för åtgärdesbehov för en lång tid.. Läs mer