Årsstämman ägde rum på utsatt datum och vi vill ge alla som inte kunde delta möjlighet att läsa vad som gicks igenom. Nedan finns mötesprotokollet från årsstämman. Protkoll årsstämma 2018