Vi i styrelsen vill informera alla medlemmar om att man har rätt att inkomma med reklamation efter fönsterrenoveringen som gjordes förra året; ex om ett fönster krånglar, inte ser ut som det ska eller om något i din lägenhet skadades av hantverkarna och ej har återställts efter slutbesiktningen. Samtliga eventuella reklamationer ska mailas in av varje enskild medlem innan 7 april 2020 till Mats Holm på Tresson: mats.holm@tresson.se Med vänliga.. Läs mer