Det är snart dags för årsstämma. Inför årsstämman önskar vi såklart få in alla motioner så dessa kan bifogas i kallelsen! För att lämna in en motion kan ni antingen lämna den i föreningens brevlåda på Pastellvägen 10 alternativ skicka den digitalt via e-post till styrelse@brfoljemalningen.se. Motionen måste vara inlämnad senast den 8/4. Kallelsen kommer, i enlighet med rådande bestämmelser, att skickas ut tillsammans med dagordning och övrig information senast två.. Läs mer