Kära medlemmar I samråd med vår ekonomiska förvaltning Nabo har Styrelsen beslutat om en avgiftshöjning frånoch med januari 2023. Inflationen gör att föreningens kostnader ökar och utan att justera avgiftenså minskar vårt ekonomiska underlag och föreningens ekonomiska situation riskerar således attförsämras. Det är i allas intresse att vår förening förblir välmående.Med bakgrund i att ingen inflationsjustering av medlemsavgifterna har giorts de senate åren höjsavgiften med 7% från och med 2023.. Läs mer