Då var det dags för årsstämma 2017! Vi kommer att gå igenom året som gått och berätta vad vi i styrelsen gjort. Vi går också igenom vad som ligger närmast i framtiden för föreningen och för dig som boende. Vi hoppas att du har möjlighet att komma och att du försöker prioritera deltagandet på årsstämman!

TID
Måndag 2017-04-24 klockan 18:00

PLATS
Pastellvägen 10, källarvåning

Dokument gällande årsredovisning och revisionsberättelse finner ni som vi tidigare nämnt under sidan för Ekonomi. Dagordning och motioner, inklusive styrelsens utlåtande och rekommendation i frågan finner ni nedan.

Årsstämma 2017 – Dagordning

Årsstämma 2017 – Motion 1