Brf Oljemålningen nr 1

Pastellvägen 8 &10

BRF Oljemålningen

BRF Oljemålningen publicerar information på hemsidan i syfte att sprida information till de boende i föreningen.

Protokoll årsstämma

Årsstämman ägde rum på utsatt datum och vi vill ge alla som inte kunde delta möjlighet att läsa vad som gicks igenom. Nedan finns mötesprotokollet från årsstämman. Protkoll årsstämma 2018

Vårstädning

Sol och värme har kommit och då är det dags att vi städar kring vår fastighet! Vi vill att alla som bor i huset, även de som bor i andrahand, är med och hjälper till. Det kommer att finnas arbetshandskar, verktyg och material för att kunna utföra städningen. Vi har också beställt en container som kommer stå på gården där vi kan slänga grövre skräp. Efter att vi är färdiga.. Läs mer

Årsstämma 2018

Då var det dags för årsstämma 2018! Vi kommer att gå igenom året som gått och berätta vad vi i styrelsen gjort. Vi går också igenom vad som ligger närmast i framtiden för föreningen och för dig som boende. Vi hoppas att du har möjlighet att komma och att du försöker prioritera deltagandet på årsstämman! TID Måndag 2017-04-23 klockan 18:00 PLATS Pastellvägen 10, källarvåning Dokument gällande årsredovisning och revisionsberättelse finner.. Läs mer

Motioner till årsstämman

Som ni kanske sett på de lappar vi satt upp i trapphusen börjar det bli dags för årsstämma. Inför årsstämman önskar vi såklart få in alla motioner! Senast 5/4 måste vi ha mottagit er motion för att den ska behandlas på årsstämman. För att lämna in en motion kan ni antingen lämna den i föreningens brevlåda på Pastellvägen 10 alternativ skicka den digitalt via e-post till styrelse@brfoljemalningen.se. Kallelsen kommer, i enlighet.. Läs mer

OVK – Obligatorisk ventilationskontroll

Alla fastighetsägare är enligt lag skyldiga att regelbundet genomföra så kallad OVK med ett visst intervall beroende på klassificering av fastigheten. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. För fullständig information kring vad en OVK innebär finns information på Boverkets hemsida. I år är det dags för denna typ av kontroll i vår fastighet och styrelsen har aktivt jobbat med att plocka fram offerter för bra.. Läs mer

Höststädning

Även i år tog sommaren slut och i vanlig ordning har vi bokat in ett datum för att hjälpas åt att röja undan och förbereda för vintern. Alla boende på Pastellvägen 8 och 10, såväl medlemmar som andrahandshyresgäster, behöver hjälpas åt att städa i och omkring vår fastighet. När städningen är klar så kommer vi som vanligt att grilla lite och bjuda på något att dricka! Städningen sker 2017-10-28 och vi drar.. Läs mer

Nya riktlinjer för andrahandsuthyrning

Styrelsen har för att underlätta för alla boende valt att uppdatera de policyer som gäller vid andrahandsuthyrning. För att göra det så tydligt och enkelt som möjligt att både ansöka och behandla ansökningar har vi valt att föreningen rakt av anammar de riktlinjer som Fastighetsägarna använder sig utav gällande andrahandsuthyrning. De riktlinjer som finns har plockats fram av Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna och är således väl beprövade. Tillsammans med detta.. Läs mer

Justering av avgifter

Som vi tagit upp på årsstämman så har styrelsen beslutat att justera avgifterna i föreningen. Det finns flera skäl till detta men primärt rör det sig om att styrelsen 2016 plockade fram en helt ny och uppdaterad underhållsplan för fastigheten som täcker de nästkommande 40 åren. Detta har varit ett viktigt arbete och på så sätt har vi enkelt kunnat visualisera vad vi har för åtgärdesbehov för en lång tid.. Läs mer

Förändring i allmänna utrymmen

I samband med vårstädningen så valde föreningen att göra en förändring gällande var vi förvarar saker i olika gemensamma utrymmen. Vi har nu gjort om så att barnvagnsrummet som finns på gatuplan på Pastellvägen 10 numera är tillgängligt för ett mindre antal cyklar. Tanken är att du som cyklar ofta men vill förvara cykeln inlåst kan nyttja detta utrymme. I samband med detta så har vi flyttat alla verktyg och.. Läs mer

Vårstädning

Nu är våren här och då behöver vi snygga till i och omkring fastigheten! Vi vill att samtliga boende i föreningen, inklusive de som bor i andrahand, är med och hjälper till. Det kommer finnas arbetshandskar, verktyg och material för att kunna utföra städningen. Vi har också beställt en container som kommer stå på gården där vi kan slänga grövre skräp. Efter att vi är färdiga med städningen så grillar.. Läs mer