Kära medlemmar

I samråd med vår ekonomiska förvaltning Nabo har Styrelsen beslutat om en avgiftshöjning från
och med januari 2023. Inflationen gör att föreningens kostnader ökar och utan att justera avgiften
så minskar vårt ekonomiska underlag och föreningens ekonomiska situation riskerar således att
försämras. Det är i allas intresse att vår förening förblir välmående.
Med bakgrund i att ingen inflationsjustering av medlemsavgifterna har giorts de senate åren höjs
avgiften med 7% från och med 2023 års början.
Eventuella frågor hänvisas till styrelsens epost: styrelse@brfoljemalningen.se

Med vänliga hälsningar
Styrelsen