Det finns två stycken kärl för sopor vid vardera port. Kärlen för hushållssopor töms två gånger per vecka. Nyckeln till sopkärlen är densamma som till porten.

Övrigt hushållsavfall, så som glas, plast, metall och liknande slängs endast en minut bort på Pastellvägen. Återvinningscentralen ligger precis vid grusparkeringen innan gångbanan över Nynäsvägen.

På vägen finns även en klädinsamlingsbehållare från Erikshjälpen. När du rensar ut garderoben för nästkommande säsong, släng inte kläderna utan lägg dem i klädinsamlingen så gör du dina medmänniskor en tjänst!