Inför vintern är det nu dags att rensa bland våra cyklar och ställa ned alla cyklar som inte används i källaren. Det står även många cyklar som inte använts på länge som behöver rensas. 2016-12-10 kommer samtliga cyklar i cykelstället flyttas ned till cykelförrådet. Cyklar som är fastlåsta kommer att klippas loss och ställas i förrådet.

Vi ber dig att antingen själv ställa ned din cykel i cykelförrådet innan 2016-12-10 eller om du fortfarande använder din cykel märka den enligt instruktioner i trapphuset.

Vi frågor eller förhinder vänligen kontakta styrelsen.