Nu finns dokument för året 2016 publicerat på hemsidan under sidan Ekonomi. Det är vår revisor som tagit fram en revisionsberättelse och vår ekonomiska förvaltare som hjälpt oss med en årsredovisning. I samband med att dessa dokument nu finns tillgängliga kan vi slutföra de sista delarna inför årsstämman. Vi kommer inom kort att skicka ut en kallelse till alla lägenheter och även publicera tid och plats tillsammans med dagordning här på hemsidan.

Läs gärna igenom dokumenten inför årsstämman så att vi snabbt och enkelt kan identifiera och besvara eventuella frågor som kan dyka upp.