I samband med vårstädningen så valde föreningen att göra en förändring gällande var vi förvarar saker i olika gemensamma utrymmen. Vi har nu gjort om så att barnvagnsrummet som finns på gatuplan på Pastellvägen 10 numera är tillgängligt för ett mindre antal cyklar. Tanken är att du som cyklar ofta men vill förvara cykeln inlåst kan nyttja detta utrymme.

I samband med detta så har vi flyttat alla verktyg och utrustning för skötsel runt fastigheten till cykelrummet som ligger på källarvåningen med ingång baksidan Pastellvägen 10. Detta rum är väldigt stort så det är fortfarande här du ska långtidsförvara cyklar.

Vi städade ut alla befintliga cyklar enligt tidigare kommunikation och ska göra oss av med dessa, dock så märkte vi att det nu är ett antal cyklar i obrukbart skick som flyttats till framsidan. Om dessa inte ska användas önskar vi att dessa flyttas tillbaka till förrådet i källaren för att lämna plats till aktiva cyklister och besökare på framsidan.

Så här är tanken med de olika utrymmena:

  • Framsidan – cyklar som används aktivt men inte behöver förvaras inomhus
  • Gatuplan Pastellvägen 10 – barnvagnar och cyklar som används aktivt och förvaras inomhus
  • Källarvåning baksida Pastellvägen 10 – långtidsförvaring av cyklar och arbetsredskap

Om du saknar nyckel till något av dessa utrymmen är du välkommen att låna en nyckel från styrelsen och själv kopiera upp ett exemplar.