Styrelsen har i samråd med våra ekonomiska förvaltare beslutat att höja avgiften för varje medlem med 5%. Höjningen kommer vid nästa avisering, november månad. Detta för att ha ett positivt ekonomiskt tillskott i föreningen, kunna betala av våra lån och för att säkra ekonomin för framtida investeringar.

Vi hoppas att ni i föreningen har förståelse för detta beslut.

Med Vänliga Hälsningar,
Styrelsen