Efter större investeringar i fastigheten så som fasadrenovering och byte av fönster kommer föreningen bli tvungen att höja avgiften för varje medlem med 5%. Den höjningen kommer vid nästa avisering, alltså i November.

Detta gör vi i styrelsen i samråd med vår ekonomiska förvaltare för att ha ett positivt ekonomiskt tillskott i föreningen, kunna betala av våra lån samt för att kunna göra framtida investeringar.

Vi hoppas att ni i föreningen har förståelse för detta beslut.

Med Vänliga Hälsningar,
Styrelsen