Maj månads styrelsemöte är genomfört och vi har som vanligt gått igenom de ordinarie punkter såsom månadens ekonomi, överlåtelser och liknande. Utöver det har vi fattat en del beslut och diskuterat sådant som är på gång i föreningen och vår ambition är att bli bättre på att kommunicera detta. Vi kommer, som vi påpekat i de senaste utskicken vi gjort, att göra detta via hemsidan. Nedan följer några viktiga eller intressanta punkter från mötet.

Torktumlare

Som ni som använder tvättstugan kanske märkt så har vår torktumlare varit ur funktion. Detta blev felanmält och tyvärr visade det sig att reparationskostnaderna inte går att rättfärdiga utifrån övrigt skick och ålder på torktumlaren. I och med detta har vi plockat in offerter för en ny torktumlare och just nu ser det ut som att vi hittat en motsvarande torktumlare som dagens i samma serie som vår nya tvättmaskin som vi försöker få installerad så snabbt som möjligt! Vi hoppas att ni har överseende med detta!

Idébank

Det finns många goda idéer som kommer in från de boende, både i och utanför styrelsen. Självklart försöker vi hantera och tillgodose så mycket som möjligt av detta men på grund av tid, ekonomi eller idéer som bäst lämpar sig till en årsstämma kan vi inte genomföra allt. Vi vill dock ändå beakta alla dessa idéer och se till att de inte glöms bort! Utifrån detta har vi satt upp ett nytt format med något som vi kallar för idébank. Där datumstämplar och noterar alla tankar, idéer och önskemål som kommer in så att vi kan garantera att dessa inte försvinner. Med det sagt så hoppas vi att ni alla hör av er med tankar och idéer, stora som små, för att göra det bättre för dig och övriga boende!

Bredband

Vi vill än en gång påminna er alla om det gruppavtal som föreningen tecknat med Com Hem! Detta innebär att alla boende har möjlighet att få gratis bredband (100/10 Mbit/s) och telefon till sin lägenhet. Vi har lagt upp mer information om detta på hemsidan här.