Som vi tagit upp på årsstämman så har styrelsen beslutat att justera avgifterna i föreningen. Det finns flera skäl till detta men primärt rör det sig om att styrelsen 2016 plockade fram en helt ny och uppdaterad underhållsplan för fastigheten som täcker de nästkommande 40 åren. Detta har varit ett viktigt arbete och på så sätt har vi enkelt kunnat visualisera vad vi har för åtgärdesbehov för en lång tid framöver.

Det finns ingenting med underhållsplanen som indikerar på problem med vår ekonomi, tvärtom är utlåtandet från både ekonomiskl förvaltare och revisor att ekonomin ser bra ut. Däremot kan vi arbeta proaktivt på ett helt annat sätt med denna underhållsplan. Detta tillsammans med att avgifterna nyligen justerats ned 15% och att bredband inkluderats i avgiften gör att vi nu ser ett behov av att säkra att vi även i fortsättningen har en trygg och stabil ekonomi.

Vi har baserat på detta valt att justera avgifterna för parkeringsplatserna från 250 kronor i månaden till 400 kronor per månad. Detta gäller från och med 2017-05-01 och kan komma retroaktivt i de fall du som parkeringsplatsinnehavare redan fått betalningsavier. Vidare så har styrelsen valt att höja avgifterna med 5% från och med 2017-06-01. Även här kan justeringen komma retroaktivt för de som redan fått betalningsavier.

Nedan finns en lathund för att snabbt ge en indikation kring hur denna justering påverkar dig som boende. Som syns i tabellen så rör det sig i de flesta fall inte om något större påslag då vår förening redan ligger väldigt bra till gällande avgifter för området.

Lathund för påverkan av avgifter

Nuvarande avgift Avgift efter justering (+5%)
2000kr/mån 2100kr/mån
2200kr/mån 2310kr/mån
2500kr/mån 2625kr/mån
3000kr/mån 3150kr/mån
3500kr/mån 3675kr/mån