Nu är det snart dags att välja en ny styrelse till föreningen och du har möjlighet att hjälpa till!

Att vara medlem i styrelsen är en spännande uppgift där du kan påverka din och dina grannars boendesituation. Du är med och planerar vad som behöver göras i föreningen på både lång och kort sikt. Som styrelsemedlem är din huvudsakliga uppgift att delta på de sex till åtta möten som hålls varje år och där komma med dina åsikter.

För att bostadsrättsföreningen ska kunna fungera så bra som möjligt tror vi att det är viktigt att regelbundet byta ut medlemmar och få in nya tankar och idéer. Vi tror att alla medlemmar i föreningen har någonting att bidra med!

Alla boende har fått denna blankett i sin brevlåda. Om den tappats bort kan du själva skriva ut en ny alternativt maila din nominering till valberedningen@brfoljemalningen.se.