Styrelsen har för att underlätta för alla boende valt att uppdatera de policyer som gäller vid andrahandsuthyrning. För att göra det så tydligt och enkelt som möjligt att både ansöka och behandla ansökningar har vi valt att föreningen rakt av anammar de riktlinjer som Fastighetsägarna använder sig utav gällande andrahandsuthyrning. De riktlinjer som finns har plockats fram av Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna och är således väl beprövade.

Tillsammans med detta kommer styrelsen bättre granska framtida ansökningar och mer detaljer kring vad detta innebär samt dokument som behöver bifogas finns under sidan för andrahandsuthyrning.