Alla fastighetsägare är enligt lag skyldiga att regelbundet genomföra så kallad OVK med ett visst intervall beroende på klassificering av fastigheten. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. För fullständig information kring vad en OVK innebär finns information på Boverkets hemsida.

I år är det dags för denna typ av kontroll i vår fastighet och styrelsen har aktivt jobbat med att plocka fram offerter för bra hjälp. Utöver själva kontrollen så har vi även redan innan beställ hjälp med rensning och injustering. För den som är intresserad av sådana här handlingar finns de för allmänheten att plocka ut på Stadsbyggnadskontoret.

Självklart kommer ni att få mer information om detta från den firma som utför kontrollen men vi vill redan nu skicka en blänkare kring att detta är på gång. Preliminärt är kontrollen bokad att utföras i början av november och ett krav för att kunna genomföra detta är tillgång till samtliga lägenheter. Den firma som utför kontrollen kommer kontakta er i god tid innan för att ge er möjlighet att låna ut en nyckel om ni inte har möjlighet att vara hemma.