Brf Oljemålningen nr 1

Pastellvägen 8 &10

Höststädning

Även i år börjar sommaren närma sig sitt slut och för att göra fint inför vintern på gården så kommer vi i vanlig ordning att ha en städdag. Alla boende på Pastellvägen 8 och 10, såväl medlemmar som andrahandshyresgäster, behöver hjälpas åt att städa i och omkring vår fastighet. När städningen är klar så kommer vi att grilla korv och bjuda på något att dricka!

Städningen sker 2018-10-20 och vi drar igång klockan 10:00. Om du inte har möjlighet att delta så önskar vi att du informerar styrelsen så snart som möjligt genom att maila styrelse@brfoljemalningen.se

Vi ses!

Bredbandsproblem?

Vi har både själva märkt och fått klagomål från medlemmar om att internetanslutningen ofta inte fungerar som den ska. Vi har påtalat detta för ComHem men för att de enklare ska kunna lokalisera problemet behöver de mer statistik och underlag.

Vi skulle därför vilja be alla som upplevt problem med sin internetanslutning att kontakta ComHem på telefonnummer 90 222 och felanmäla hos deras support. På så sätt blir det tydligare för ComHem att det är ett problem som rör hela föreningen och inte bara enstaka lägenheter.

Ni får gärna nämna att ni är medlemmar i Brf Oljemålningen nr 1 i Johanneshov och ingår i ett gruppavtal.

Vårstädning

Sol och värme har kommit och då är det dags att vi städar kring vår fastighet! Vi vill att alla som bor i huset, även de som bor i andrahand, är med och hjälper till.

Det kommer att finnas arbetshandskar, verktyg och material för att kunna utföra städningen. Vi har också beställt en container som kommer stå på gården där vi kan slänga grövre skräp.

Efter att vi är färdiga med städningen så grillar vi korv, vegetariskt alternativ kommer finnas!

Tid och datum för vårstädningen är lördag 2017-05-19 med start klockan 11:00

Årsstämma 2018

Då var det dags för årsstämma 2018! Vi kommer att gå igenom året som gått och berätta vad vi i styrelsen gjort. Vi går också igenom vad som ligger närmast i framtiden för föreningen och för dig som boende. Vi hoppas att du har möjlighet att komma och att du försöker prioritera deltagandet på årsstämman!

TID
Måndag 2017-04-23 klockan 18:00

PLATS
Pastellvägen 10, källarvåning

Dokument gällande årsredovisning och revisionsberättelse finner ni som vi tidigare nämnt under sidan för Ekonomi eller direkt här nedan. Dagordning som gått ut vid kallelse via brev i brevlådan finns nedan. Det har 2018 inte inkommit några motioner som behöver diskuteras på årsstämman.

Årsstämma 2018 – Dagordning

Årsredovisning 2018

Revisionsberättelse 2018

Motioner till årsstämman

Som ni kanske sett på de lappar vi satt upp i trapphusen börjar det bli dags för årsstämma. Inför årsstämman önskar vi såklart få in alla motioner! Senast 5/4 måste vi ha mottagit er motion för att den ska behandlas på årsstämman.

För att lämna in en motion kan ni antingen lämna den i föreningens brevlåda på Pastellvägen 10 alternativ skicka den digitalt via e-post till styrelse@brfoljemalningen.se.

Kallelsen kommer, i enlighet med rådande bestämmelser, att skickas ut tillsammans med dagordning och övrig information senast två veckor innan stämman.

För frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig till någon i styrelsen, helst via mail eller direkt här på hemsidan.

OVK – Obligatorisk ventilationskontroll

Alla fastighetsägare är enligt lag skyldiga att regelbundet genomföra så kallad OVK med ett visst intervall beroende på klassificering av fastigheten. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. För fullständig information kring vad en OVK innebär finns information på Boverkets hemsida.

I år är det dags för denna typ av kontroll i vår fastighet och styrelsen har aktivt jobbat med att plocka fram offerter för bra hjälp. Utöver själva kontrollen så har vi även redan innan beställ hjälp med rensning och injustering. För den som är intresserad av sådana här handlingar finns de för allmänheten att plocka ut på Stadsbyggnadskontoret.

Självklart kommer ni att få mer information om detta från den firma som utför kontrollen men vi vill redan nu skicka en blänkare kring att detta är på gång. Preliminärt är kontrollen bokad att utföras i början av november och ett krav för att kunna genomföra detta är tillgång till samtliga lägenheter. Den firma som utför kontrollen kommer kontakta er i god tid innan för att ge er möjlighet att låna ut en nyckel om ni inte har möjlighet att vara hemma.

Höststädning

Även i år tog sommaren slut och i vanlig ordning har vi bokat in ett datum för att hjälpas åt att röja undan och förbereda för vintern. Alla boende på Pastellvägen 8 och 10, såväl medlemmar som andrahandshyresgäster, behöver hjälpas åt att städa i och omkring vår fastighet. När städningen är klar så kommer vi som vanligt att grilla lite och bjuda på något att dricka!

Städningen sker 2017-10-28 och vi drar igång klockan 11:00. Om du inte har möjlighet att delta så önskar vi att du informerar styrelsen så snart som möjligt genom att maila styrelse@brfoljemalningen.se eller plinga på hos någon i styrelsen.

Vi ses!

Nya riktlinjer för andrahandsuthyrning

Styrelsen har för att underlätta för alla boende valt att uppdatera de policyer som gäller vid andrahandsuthyrning. För att göra det så tydligt och enkelt som möjligt att både ansöka och behandla ansökningar har vi valt att föreningen rakt av anammar de riktlinjer som Fastighetsägarna använder sig utav gällande andrahandsuthyrning. De riktlinjer som finns har plockats fram av Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna och är således väl beprövade.

Tillsammans med detta kommer styrelsen bättre granska framtida ansökningar och mer detaljer kring vad detta innebär samt dokument som behöver bifogas finns under sidan för andrahandsuthyrning.

Justering av avgifter

Som vi tagit upp på årsstämman så har styrelsen beslutat att justera avgifterna i föreningen. Det finns flera skäl till detta men primärt rör det sig om att styrelsen 2016 plockade fram en helt ny och uppdaterad underhållsplan för fastigheten som täcker de nästkommande 40 åren. Detta har varit ett viktigt arbete och på så sätt har vi enkelt kunnat visualisera vad vi har för åtgärdesbehov för en lång tid framöver.

Det finns ingenting med underhållsplanen som indikerar på problem med vår ekonomi, tvärtom är utlåtandet från både ekonomiskl förvaltare och revisor att ekonomin ser bra ut. Däremot kan vi arbeta proaktivt på ett helt annat sätt med denna underhållsplan. Detta tillsammans med att avgifterna nyligen justerats ned 15% och att bredband inkluderats i avgiften gör att vi nu ser ett behov av att säkra att vi även i fortsättningen har en trygg och stabil ekonomi.

Vi har baserat på detta valt att justera avgifterna för parkeringsplatserna från 250 kronor i månaden till 400 kronor per månad. Detta gäller från och med 2017-05-01 och kan komma retroaktivt i de fall du som parkeringsplatsinnehavare redan fått betalningsavier. Vidare så har styrelsen valt att höja avgifterna med 5% från och med 2017-06-01. Även här kan justeringen komma retroaktivt för de som redan fått betalningsavier.

Nedan finns en lathund för att snabbt ge en indikation kring hur denna justering påverkar dig som boende. Som syns i tabellen så rör det sig i de flesta fall inte om något större påslag då vår förening redan ligger väldigt bra till gällande avgifter för området.

Lathund för påverkan av avgifter

Nuvarande avgift Avgift efter justering (+5%)
2000kr/mån 2100kr/mån
2200kr/mån 2310kr/mån
2500kr/mån 2625kr/mån
3000kr/mån 3150kr/mån
3500kr/mån 3675kr/mån