Brf Oljemålningen nr 1

Pastellvägen 8 &10

Vårstädning

Sol och värme har kommit och då är det dags att vi städar kring vår fastighet! Vi vill att alla som bor i huset, även de som bor i andrahand, är med och hjälper till.

Det kommer att finnas arbetshandskar, verktyg och material för att kunna utföra städningen. Vi har också beställt en container som kommer stå på gården där vi kan slänga grövre skräp.

Efter att vi är färdiga med städningen så grillar vi korv, vegetariskt alternativ kommer finnas!

Tid och datum för vårstädningen är lördag 2017-05-19 med start klockan 11:00

Årsstämma 2018

Då var det dags för årsstämma 2018! Vi kommer att gå igenom året som gått och berätta vad vi i styrelsen gjort. Vi går också igenom vad som ligger närmast i framtiden för föreningen och för dig som boende. Vi hoppas att du har möjlighet att komma och att du försöker prioritera deltagandet på årsstämman!

TID
Måndag 2017-04-23 klockan 18:00

PLATS
Pastellvägen 10, källarvåning

Dokument gällande årsredovisning och revisionsberättelse finner ni som vi tidigare nämnt under sidan för Ekonomi eller direkt här nedan. Dagordning som gått ut vid kallelse via brev i brevlådan finns nedan. Det har 2018 inte inkommit några motioner som behöver diskuteras på årsstämman.

Årsstämma 2018 – Dagordning

Årsredovisning 2018

Revisionsberättelse 2018

Motioner till årsstämman

Som ni kanske sett på de lappar vi satt upp i trapphusen börjar det bli dags för årsstämma. Inför årsstämman önskar vi såklart få in alla motioner! Senast 5/4 måste vi ha mottagit er motion för att den ska behandlas på årsstämman.

För att lämna in en motion kan ni antingen lämna den i föreningens brevlåda på Pastellvägen 10 alternativ skicka den digitalt via e-post till styrelse@brfoljemalningen.se.

Kallelsen kommer, i enlighet med rådande bestämmelser, att skickas ut tillsammans med dagordning och övrig information senast två veckor innan stämman.

För frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig till någon i styrelsen, helst via mail eller direkt här på hemsidan.

OVK – Obligatorisk ventilationskontroll

Alla fastighetsägare är enligt lag skyldiga att regelbundet genomföra så kallad OVK med ett visst intervall beroende på klassificering av fastigheten. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. För fullständig information kring vad en OVK innebär finns information på Boverkets hemsida.

I år är det dags för denna typ av kontroll i vår fastighet och styrelsen har aktivt jobbat med att plocka fram offerter för bra hjälp. Utöver själva kontrollen så har vi även redan innan beställ hjälp med rensning och injustering. För den som är intresserad av sådana här handlingar finns de för allmänheten att plocka ut på Stadsbyggnadskontoret.

Självklart kommer ni att få mer information om detta från den firma som utför kontrollen men vi vill redan nu skicka en blänkare kring att detta är på gång. Preliminärt är kontrollen bokad att utföras i början av november och ett krav för att kunna genomföra detta är tillgång till samtliga lägenheter. Den firma som utför kontrollen kommer kontakta er i god tid innan för att ge er möjlighet att låna ut en nyckel om ni inte har möjlighet att vara hemma.

Höststädning

Även i år tog sommaren slut och i vanlig ordning har vi bokat in ett datum för att hjälpas åt att röja undan och förbereda för vintern. Alla boende på Pastellvägen 8 och 10, såväl medlemmar som andrahandshyresgäster, behöver hjälpas åt att städa i och omkring vår fastighet. När städningen är klar så kommer vi som vanligt att grilla lite och bjuda på något att dricka!

Städningen sker 2017-10-28 och vi drar igång klockan 11:00. Om du inte har möjlighet att delta så önskar vi att du informerar styrelsen så snart som möjligt genom att maila styrelse@brfoljemalningen.se eller plinga på hos någon i styrelsen.

Vi ses!

Nya riktlinjer för andrahandsuthyrning

Styrelsen har för att underlätta för alla boende valt att uppdatera de policyer som gäller vid andrahandsuthyrning. För att göra det så tydligt och enkelt som möjligt att både ansöka och behandla ansökningar har vi valt att föreningen rakt av anammar de riktlinjer som Fastighetsägarna använder sig utav gällande andrahandsuthyrning. De riktlinjer som finns har plockats fram av Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna och är således väl beprövade.

Tillsammans med detta kommer styrelsen bättre granska framtida ansökningar och mer detaljer kring vad detta innebär samt dokument som behöver bifogas finns under sidan för andrahandsuthyrning.