Brf Oljemålningen nr 1

Pastellvägen 8 &10

Höststädning

Även i år tog sommaren slut och i vanlig ordning har vi bokat in ett datum för att hjälpas åt att röja undan och förbereda för vintern. Alla boende på Pastellvägen 8 och 10, såväl medlemmar som andrahandshyresgäster, behöver hjälpas åt att städa i och omkring vår fastighet. När städningen är klar så kommer vi som vanligt att grilla lite och bjuda på något att dricka!

Städningen sker 2017-10-28 och vi drar igång klockan 11:00. Om du inte har möjlighet att delta så önskar vi att du informerar styrelsen så snart som möjligt genom att maila styrelse@brfoljemalningen.se eller plinga på hos någon i styrelsen.

Vi ses!

Nya riktlinjer för andrahandsuthyrning

Styrelsen har för att underlätta för alla boende valt att uppdatera de policyer som gäller vid andrahandsuthyrning. För att göra det så tydligt och enkelt som möjligt att både ansöka och behandla ansökningar har vi valt att föreningen rakt av anammar de riktlinjer som Fastighetsägarna använder sig utav gällande andrahandsuthyrning. De riktlinjer som finns har plockats fram av Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna och är således väl beprövade.

Tillsammans med detta kommer styrelsen bättre granska framtida ansökningar och mer detaljer kring vad detta innebär samt dokument som behöver bifogas finns under sidan för andrahandsuthyrning.

Justering av avgifter

Som vi tagit upp på årsstämman så har styrelsen beslutat att justera avgifterna i föreningen. Det finns flera skäl till detta men primärt rör det sig om att styrelsen 2016 plockade fram en helt ny och uppdaterad underhållsplan för fastigheten som täcker de nästkommande 40 åren. Detta har varit ett viktigt arbete och på så sätt har vi enkelt kunnat visualisera vad vi har för åtgärdesbehov för en lång tid framöver.

Det finns ingenting med underhållsplanen som indikerar på problem med vår ekonomi, tvärtom är utlåtandet från både ekonomiskl förvaltare och revisor att ekonomin ser bra ut. Däremot kan vi arbeta proaktivt på ett helt annat sätt med denna underhållsplan. Detta tillsammans med att avgifterna nyligen justerats ned 15% och att bredband inkluderats i avgiften gör att vi nu ser ett behov av att säkra att vi även i fortsättningen har en trygg och stabil ekonomi.

Vi har baserat på detta valt att justera avgifterna för parkeringsplatserna från 250 kronor i månaden till 400 kronor per månad. Detta gäller från och med 2017-05-01 och kan komma retroaktivt i de fall du som parkeringsplatsinnehavare redan fått betalningsavier. Vidare så har styrelsen valt att höja avgifterna med 5% från och med 2017-06-01. Även här kan justeringen komma retroaktivt för de som redan fått betalningsavier.

Nedan finns en lathund för att snabbt ge en indikation kring hur denna justering påverkar dig som boende. Som syns i tabellen så rör det sig i de flesta fall inte om något större påslag då vår förening redan ligger väldigt bra till gällande avgifter för området.

Lathund för påverkan av avgifter

Nuvarande avgift Avgift efter justering (+5%)
2000kr/mån 2100kr/mån
2200kr/mån 2310kr/mån
2500kr/mån 2625kr/mån
3000kr/mån 3150kr/mån
3500kr/mån 3675kr/mån

Förändring i allmänna utrymmen

I samband med vårstädningen så valde föreningen att göra en förändring gällande var vi förvarar saker i olika gemensamma utrymmen. Vi har nu gjort om så att barnvagnsrummet som finns på gatuplan på Pastellvägen 10 numera är tillgängligt för ett mindre antal cyklar. Tanken är att du som cyklar ofta men vill förvara cykeln inlåst kan nyttja detta utrymme.

I samband med detta så har vi flyttat alla verktyg och utrustning för skötsel runt fastigheten till cykelrummet som ligger på källarvåningen med ingång baksidan Pastellvägen 10. Detta rum är väldigt stort så det är fortfarande här du ska långtidsförvara cyklar.

Vi städade ut alla befintliga cyklar enligt tidigare kommunikation och ska göra oss av med dessa, dock så märkte vi att det nu är ett antal cyklar i obrukbart skick som flyttats till framsidan. Om dessa inte ska användas önskar vi att dessa flyttas tillbaka till förrådet i källaren för att lämna plats till aktiva cyklister och besökare på framsidan.

Så här är tanken med de olika utrymmena:

  • Framsidan – cyklar som används aktivt men inte behöver förvaras inomhus
  • Gatuplan Pastellvägen 10 – barnvagnar och cyklar som används aktivt och förvaras inomhus
  • Källarvåning baksida Pastellvägen 10 – långtidsförvaring av cyklar och arbetsredskap

Om du saknar nyckel till något av dessa utrymmen är du välkommen att låna en nyckel från styrelsen och själv kopiera upp ett exemplar.

Vårstädning

Nu är våren här och då behöver vi snygga till i och omkring fastigheten! Vi vill att samtliga boende i föreningen, inklusive de som bor i andrahand, är med och hjälper till.

Det kommer finnas arbetshandskar, verktyg och material för att kunna utföra städningen. Vi har också beställt en container som kommer stå på gården där vi kan slänga grövre skräp.

Efter att vi är färdiga med städningen så grillar vi korv, vegetariskt alternativ kommer finnas!

Tid och datum för vårstädningen är lördag 2017-05-20 med start klockan 11:00


OBS – Utökad städning!

Alla saker, t.ex. kartonger, möbler, träningsredskap och bildäck, som finns i källargångarna kommer att slängas.

Vi kommer också att rensa cykelförrådet och cykelstället på baksidan. Styrelsen har fäst en lapp på alla cyklar. Om du äger en cykel och önskar behålla den måste du ta bort lappen från cykeln inför vårstädningen.

Årsstämma 2017

Då var det dags för årsstämma 2017! Vi kommer att gå igenom året som gått och berätta vad vi i styrelsen gjort. Vi går också igenom vad som ligger närmast i framtiden för föreningen och för dig som boende. Vi hoppas att du har möjlighet att komma och att du försöker prioritera deltagandet på årsstämman!

TID
Måndag 2017-04-24 klockan 18:00

PLATS
Pastellvägen 10, källarvåning

Dokument gällande årsredovisning och revisionsberättelse finner ni som vi tidigare nämnt under sidan för Ekonomi. Dagordning och motioner, inklusive styrelsens utlåtande och rekommendation i frågan finner ni nedan.

Årsstämma 2017 – Dagordning

Årsstämma 2017 – Motion 1

Ekonomi 2016

Nu finns dokument för året 2016 publicerat på hemsidan under sidan Ekonomi. Det är vår revisor som tagit fram en revisionsberättelse och vår ekonomiska förvaltare som hjälpt oss med en årsredovisning. I samband med att dessa dokument nu finns tillgängliga kan vi slutföra de sista delarna inför årsstämman. Vi kommer inom kort att skicka ut en kallelse till alla lägenheter och även publicera tid och plats tillsammans med dagordning här på hemsidan.

Läs gärna igenom dokumenten inför årsstämman så att vi snabbt och enkelt kan identifiera och besvara eventuella frågor som kan dyka upp.

Motioner till årsstämman

Som ni förhoppningsvis märkt genom de lappar vi lämnat i alla brevlådor börjar det bli dags för årsstämma. Inför årsstämman önskar vi såklart få in alla motioner! Senast 26/3 måste vi ha mottagit er motion för att den ska behandlas på årsstämman.

För att lämna in en motion kan ni antingen lämna den i föreningens brevlåda på Pastellvägen 10 alternativ skicka den digitalt via e-post till styrelse@brfoljemalningen.se.

Kallelsen kommer, i enlighet med rådande bestämmelser, att skickas ut tillsammans med dagordning och övrig information senast två veckor innan stämman.

För frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig till någon i styrelsen, helst via mail eller direkt här på hemsidan.

Kontrollera att portarna stängs

Vi har under vintern märkt att portarna under vissa kyliga dagar inte riktigt stängts igen av sig själv. Med lite optimism har förhoppningsvis varmare temperaturer börjat komma och fortsätter så. Inför detta har vi smort båda dörrarna och detta inlägg postas som en vänlig påminnelse till er boende att kontrollera så våra portar fungerar som det är tänkt. Det är viktigt att se till att portarna alltid stängs av sig själv och att portkoder fungerar som de ska. Om du märker något problem som gör att dörrarna riskeras att stå öppna är det viktigt att du kontaktar styrelsen så snart som möjligt!

Cyklar rensade

Idag har vi gått igenom alla cyklar som stod utanför fastigheten på framsidan. På grund av olika anledningar valde vi att inte kapa några lås för att få loss cyklar utan det vi istället gjorde var att ta den del av cyeklstället med fastlåsta cyklar och placerade den på baksidan av huset. Om någon av dessa cyklar används hoppas vi att ägaren tar bort låset och flyttar dem till framsidan eller till cykelförrådet för vinterförvaring.

De cyklar som inte var fastlåsta har vi ställt ned i cykelförrådet som går att nå från baksidan av huset på samma sida som ingången till Pastellvägen 10. Vi blev under arbetet påminda om att det även i källaren står väldigt många cyklar som ser ut att inte varit använda på många år. Då det ännu finns plats att förvara cyklar ser vi inget akut behov av att åtgärda detta nu men någon gång i framtiden kommer vi även behöva rensa i cykelförrådet.

Har du några frågor om var din cykel tagit vägen, hur du kommer åt cykelförrådet eller annat så är det bara att du hör av dig till styrelsen!