Om du upptäcker ett problem i något av våra gemensamma utrymmen vill vi gärna att du rapporterar det så snart som möjligt. De gemensamma utrymmena är trapphuset, källaren, tvättstugan och liknande ytor. Felanmälan kan självklart även göras på entrédörren, kodläsare och liknande. För att felanmäla något i dessa utrymmen kan du maila till styrelsen, lägga en lapp i styrelsens brevlåda på Pastellvägen 10 eller ta personlig kontakt med någon i styrelsen.

Du kan även felanmäla fel i badrummet som har uppkommit efter stambytet och som inte är med i besiktningsprotokollet. Dessa felanmälningar skickas direkt till Eskilstuna Byggtjänst som ansvarade för stambytet. Blankett för felanmälan av badrum hittar du här.

Fel som uppkommer i din lägenhet som alltså inte tillhör de gemensamma utrymmena tillhör inte det som föreningen kan hjälpa till med. För sådana typer av fel är det du själv som får ta kontakt och bekosta eventuella hantverkare. Självklart kan vi komma med goda råd i den mån vi kan.

Föreningen har tillfälligt valt att säga upp den tekniska förvaltningen från SBC. Detta med anledningen av att vi är en liten förening och att det blev allt för kostsamt i relation till hur lite vi faktiskt använde oss av den tekniska förvaltningen. Styrelsen tittar nu istället på ett avtal med fastighetsskötsel som enbart kostar när den faktiskt används, d.v.s. vi betalar enbart när vi behöver använda tjänsten. Så länge tar vi in enskilda hantverkare för att lösa eventuella saker som uppkommer.