Vi är en liten förening och har i dagsläget ingen som sköter utbyte av skyltar på lägenhetsdörrar eller på tavlorna i trapphusen då det inte var tillräckligt med uppdrag för att det skulle vara ekonomiskt försvarbart att ha en teknisk förvaltning för fastigheten. I och med detta är det upp till vardera lägenhetsinnehavare att själv byta ut sin egen namnskylt på dörren och i trapphuset.

Skylten i porten står öppen, så det är bara öppna och byta ut namnet på tavlan.