Skadedjur eller ohyra är självklart inget man vill tänka på men det kan vara bra att veta vad för ohyra som drabbat lägenheten och vad som behöver göras för att bli av med den. Därför kan det vara bra att kolla på bland annat Anticimex hemsida, där beskriver de olika typer av skadedjur och ohyra och vad som ska göras för att bekämpa dessa.

Vem har ansvar för vad?

Alla är ansvariga när det kommer till skadedjur och ohyra, detta för att skadedjur sällan kommer ensam – ofta drabbas hela huset. Det är föreningen som är ansvarig för att utrota anledningen till ohyran. Om det senare uppkommer att bostadsrättsinnehavaren själv är orsaken till uppkomsten av skadedjuren så kan denne bli ersättningsskyldig för kostnaderna i samband med utrotningen.

Din skyldighet

Du som innehavare är skyldig att informera föreningen om du upptäcker ohyra i lägenheten, detta är extremt viktigt eftersom det minimerar risken att ohyran sprids vidare till andra lägenheter.

Vad kan du göra för att minska risken för ohyra och skadedjur?

  • Plocka undan och släng maten direkt, låt den inte stå framme
  • Håll skafferiet smulfritt
  • Kontrollera extra utsatta utrymmen med jämna mellanrum
  • Kontrollera packningen när du har kommit hem från din resa
  • Lämna inga soppåsar utanför sopkärlen