Postadress
Brf Oljemålningen nr 1
NABO 599, FE 617
107 76 Stockholm


Besöksadress
Brf Oljemålningen nr 1
Pastellvägen 8, 10
121 36 Johanneshov

Ekonomisk förvaltning
Brf Oljemålningen nr 1
c/o Nabo
Kabyssgatan 4D, 120 30, Stockholm

Faktureringsaddress
Brf Oljemålningen nr 1
NABO 5999, FE 258
105 69 Stockholm

Adressen på kuvertet ska innehålla det tresiffriga FE-numret.

Digital faktureringsadress
Fakturan kan också för miljöns del med fördel skickas med e-post till pax0000@privatgirot.se. Bifoga då fakturan i ett av de godkända formaten pdf, png eller tif.

Telefon
Då vi är en liten förening så består styrelsen av medlemmar med vanliga heltidsjobb och på grund av detta har vi ofta svårt att svara i telefon dagtid. Av den anledningen hänvisar vi alla ärendet till vår mailaddress som vi besvarar så fort vi har möjlighet.

E-post
Du kan maila styrelsen på styrelse@brfoljemalningen.se