Andrahandsuthyrning

Föreningen har sedan 2017 valt att anamma de riktlinjer som Fastighetsägarna använder sig utav gällande andrahandsuthyrning. De riktlinjer som finns har plockats fram av Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna. Detta innebär att många förhoppningsvis kommer att känna igen sig i de riktlinjer som gäller.

All information finns att ta del av i detalj i dokumentet faktablad andrahandsuthyrning och riktlinjer för andrahandsuthyrning. Vi vill att du som önskar upplåta din lägenhet i andra hand börjar med att läsa igenom dessa två dokument.

En sammanfattning av vad som gäller är att du som vill ansöka om tillstånd för andrahandsuthyrning inkommer med en skriftlig ansökan andrahandsuthyrning. Där är det viktigt att du fyller i vem som ska hyra lägenheten, mellan vilka datum du önskar hyra ut och av vilken anledning. De skäl som du anger måste vara godtagbara enligt de riktlinjer föreningen använt. Primärt gäller det något utav följande men behandlas såklart från fall till fall.

  • Ålder eller sjukdom
  • Tillfälligt arbete eller studier på annan ort
  • Längre utlandsvistelse
  • Provsamboende
  • Uthyrning till närstående

Generellt så beviljar styrelsen endast sex månader åt gången men självklart kan du ansöka på nytt efter att denna tid löpt ut. I enstaka fall där det finns ett definitivt slutdatum för andrahandsuthyrningen kan längre perioder beviljas.

För att behandla en ansökan om andrahandsuthyrning kräver styrelsen

  • För din och vår säkerhet, ett hyresavtal mellan dig och blivande hyresgäst
  • Minst en referens för den blivande hyresgästen
  • Intyg som styrker de skäl du anger, t.ex. antagningsbesked eller anställningsavtal

Något som är frivilligt men kan användas om du önskar är avtal för fullmakt vid andrahandsuthyrning. Detta används i de fall du vill att den boende företräder dig på t.ex. en årsstämma.

Om du inte får svar på eventuella frågor av att läsa faktabladet och riktlinjerna är du välkommen att kontakta styrelsen så hjälper vi dig!

Överlåtelse

Ett köp av en lägenhet i föreningen skall skrivas under av både köpare och säljare. I köpekontraktet skall uppgifter om lägenheten finnas med, däribland köpeskillingen. Detta gäller även vid byte eller gåva.

För att köparen av den sålda lägenheten ska kunna nyttja lägenheten måste köparen accepteras av föreningen. Styrelsen måste därför få in en ansökan om in- och utträde som medlem i föreningen. Denna blankett ansvarar vanligen mäklaren för att sända in till styrelsen. Blankett kan även anskaffas genom styrelsen.

Styrelsen har sedan maximalt två månader på sig att besvara om köparen har accepterats till föreningen eller ej. Vanligtvis går det betydligt fortare än så med tanke på att vi vet att det är en stressad period för både köpare och säljare.

En medlem antas bara om denne förväntas använda lägenheten som permanentboende.