För att tvättstugan ska bli en trevlig plats att vara på krävs det att vi hjälps åt för att hålla det rent och fräscht i tvättstugan. Därför ska du när du använt dig av tvättstugan göra rent och snyggt efter dig. Följande förhållningsregler gäller för samtliga som nyttjar tvättstugan utan undantag.

Allmänt

För allas trevnad har vi gemensamma regler för tvättstugan. Lämna tvättstugan i det skick du själv vill finna den. Tvättstugan får användas varje dag kl. 07.00 till 22.30

Bokning

 • Boka tid genom att sätta i bokningscylindern på den önskade tvättiden i bokningstavlan. Cylindern skall sitta kvar under hela passet. Tavlan till vänster med fyra pass gäller för bokningar vardagar och tavlan till höger med tre pass gäller för bokningar på lördagar  och söndagar.
 • Om du inte kommer att ta ditt bokade tvättpass i anspråk från start anger du annan starttid i almanackan som hänger id bokningstavlan, t.ex: ”lgh 4 börjar 14:00″.
 • Slutar du tvätta innan passet är slut – ta bort cylindern!
 • Vid förhinder glöm inte att ta bort bokningscylindern

Tvättpasset

 • Du får inte överskrida tvättiden.
 • Tvättmaskin som inte tagits i bruk inom 30 minuter efter passets början får disponeras av annan boende om annat inte står i almanackan.
 • Om du har bokat ett tvättpass och annan boende börjat använda maskinerna inom 30 minuter från tvättidens början, har du rätt att ta ur tvätten.
 • Vid obokat tvättpass är tvättmaskinerna fria att användas av de boende om tvätten kan avslutas innan nästa tvättpass.
 • Det är inte tillåtet att färga kläder eller tvätta stora mattor i tvättmaskinerna.
 • Töm kläder på föremål som kan skada maskinerna.

Efter avslutad tvätt

 • Tvättmaskinerna skall vara tömda på tvätt senast vid tvättidens utgång.
 • Torktumlare och torkskåp får disponeras max 30 minuter efter den bokade tvättidens utgång.
 • Torka av tvättmaskinerna och rengör facken från överblivet tvätt- och sköljmedel.
 • Rengör filtret i torktumlaren från ludd och torka rent på golvet i torkskåpet.
 • Ta bort bokningscylindern från tavlan.
 • Pressa ihop tomma tvättmedelsförpackningar så att de inte tar för stor plats i soporna.
 • Gör rent golvet i tvättstugan och töm soporna om så behövs. Soporna slängs i vanliga sopkärlen.
 • Stäng eventuella fönster och släck efter dig.

Vid fel

Om det är fel på någon maskin, kontakta styrelsen. Skriv en lapp och lägg den på icke-fungerande maskinen.