Som medlem i föreningen har du rätt att nyttja en av lägenheterna i fastigheten. Men som medlem i föreningen har du även ett ansvar, du ansvarar för att underhålla lägenheten du nyttjar.

Byggavfall

Om du bygger eller renoverar i din lägenhet är det även du som är ansvarig för att forsla iväg det byggavfall som uppkommer i samband med renoveringen.

Tillstånd och bygglov

Innan du börjar med större ingrepp i din lägenhet så finns det vissa arbeten i lägenheten som kräver föreningens tillstånd. Det som du bland annat behöver tillstånd för är:

  • Förändringar i bärande konstruktion
  • Ändringar i befintliga ledningar för el, vatten, avlopp och ventilation
  • Inglasning av balkong
  • Uppsättning av markiser och paraboler

Det finns mycket information om detta på stadsbyggnadskontoret hemsida så kolla gärna där. Om du fortfarande känner dig osäker på vad som gäller, ta kontakt med oss i styrelsen så ska vi försöka hjälpa dig!

El-arbeten

En del arbeten får du självklart göra själv men detta omfattar endast mindre arbeten. Generellt måste du överlåta arbetet till en behörig elektriker såvida du inte är behörig själv.

I denna artikel från ”Vi i villa” kan du läsa mer om vad du får och inte får göra själv.

Vattenskador

Vattenskador är både dyra och tidskrävande, därför bör de undvikas så långt det är möjligt. I väggar och golv samsas både elkablar och vattenledningar, dessa bör du självklart försöka undvika att skada. Om du ska göra större förändringar i väggar och golv, t.ex. ta upp väggen för en extra dörr och är osäker hur dessa ledningar går kan du kontakta styrelsen. Tillsammans kan vi hjälpas åt att leta fram ritningar på ledningarna.

Rensning av golvbrunnar är även detta ett sätt att motverka vattenskador. Avlopp och golvbrunnar bör rensas minst två gånger per år, gärna oftare.

Försäkring

Föreningen har självklart en försäkring som täcker fastighetens skador men den täcker inte skador på din egendom för din lägenhet. Därför är det extremt viktigt att du har en hemförsäkring. Hemförsäkringen skall även vara avsedd för bostadsrätt vilket försäkringsbolaget hjälper dig med om du ber om bostadsrättstillägg.