Ordinarie styrelsemedlemmar

  • Billie Stilander, ordförande (10)
  • Amelia Oller Westerberg (10)
  • Johan Larsson (8)
  • Max Svedhult (8)
  • Fredrik Engström (8)

Suppleanter

  • Filip Johansson (10)
  • Rasmus Wahlman (10)
  • Albert Fejza (8)

Valberedning

  • Wilmer Bromé
  • Fredrik Johansson

Val av styrelse

Styrelsen väljs årligen av alla deltagande medlemmar under årsstämman. Kan du inte delta på årsstämman kan du be en granne föra fram din röst. Blankett för stämmofullmakt hittar du här.

Vad gör styrelsen?

Styrelsen har ansvaret att strategiskt arbeta med föreningens ekonomi, fastighetsunderhåll och liknande. Styrelsen innehåller enbart boende i föreningen, d.v.s. det finns ingen som arbetar heltid med styrelsearbetet.

Vad gör styrelsen inte?

Idag är ekonomifunktionen belagd på Nabo som har hand om all redovisning, fakturering, bokslut o.s.v. för föreningen. Detta kostar givetvis lite pengar från föreningens kassa men detta har vi efter övervägande ansett är värt kostnaden. Dels för att vi får en redovisning som är konsekvent över tid och dels för att vi i styrelsen kan lägga tiden på andra frågeställningar.

Kontakta gärna styrelsen

Styrelsen består av medlemmar som säkerligen delar samma intressen som du, men har du synpunkter, förbättringsförslag eller liknande får du gärna höra av dig. Vi är intresserade av vad du tycker! Du får givetvis även ställa frågor om föreningens ekonomi och drift. Eller varför inte söka dig in till nästkommande års styrelse?